FAQ 14:

How do I add a new zone (Colour block)?

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz blok dodać kolor z paska narzędzi

02 +
Image for FAQ step 2

Imię strefę i wybierz Zapisz

03 +
Image for FAQ step 3

Użyj myszki, aby przesunąć wybrany element, należy wybrać jedną z 4 rogach, aby zmienić rozmiar strefy.