FAQ 17:

Jak mogę dodać kanał Twitter lub strefę YouTube?

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz youtube ikonę na pasku narzędzi

02 +
Image for FAQ step 2

Wymienić nazwę strefy i zapisać

03 +
Image for FAQ step 3

Wybierz przycisk Edytuj obok www.clevertouchlive.com/twitter/ lub www.clevertouchlive.com/youtube/

04 +
Image for FAQ step 4

Obejmują paszy twitter w polu pamiętając, aby pominąć symbol @, kliknij Zapisz