FAQ 20:

Dodatkowe narzędzia adnotacji?

01 +
Image for FAQ step 1

Dostęp do tych narzędzi z paska narzędziowego Klucz w menu adnotacji

02 +
Image for FAQ step 2

Użyj Spotlight, aby wyróżnić ważne informacje na ekranie. Dostosuj rozmiar i przezroczystość przy użyciu ustawienia.

03 +
Image for FAQ step 3

Dostępu do odliczania na ekranie z opcjonalnym alarmem

04 +
Image for FAQ step 4

Otwierającej się na ekranie zegar