FAQ 3:

Hur ställer jag in en Wi-Fi-anslutning?

03 +
Image for FAQ step 3

Markera rutan för att aktivera Wi-Fi

04 +
Image for FAQ step 4

Tillgängliga nätverk visas. Välj ett för att ansluta