FAQ 3:

Hur ställer jag in en Wi-Fi-anslutning?

01 +
Image for FAQ step 1

Sätt i en Wi-Fi-dongel i USB2,0-porten

02 +
Image for FAQ step 2

Gå till App-inställningar

03 +
Image for FAQ step 3

Välj "Wi-Fi" och tryck på knappen för att aktivera Wi-Fi

04 +
Image for FAQ step 4

Tillgängliga nätverk visas. Välj ett för att ansluta