FAQ 3:

How do I open files from a USB stick?

01 +
Image for FAQ step 1

Sätt i USB -stickan i det nedre högra hörnet av skärmen och tryck sedan på 'Välj'

04 +
Image for FAQ step 4

Dubbelpeka på filen du vill öppna

05 +
Image for FAQ step 5

Enkelpeka för att välja en fil som ska flyttas från USB till Clevertouch