FAQ 4:

Hur använder jag skärmgester?

01 +
Image for FAQ step 1

Hold two fingers on the screen for two seconds

02 +
Image for FAQ step 2

Peka på någon av pilarna på skärmens sidor för att öppna skärmgesterna