FAQ 6:

Hur använder jag klipp-/skärmdumpsverktygen?

01 +
Image for FAQ step 1

Växla mellan fullskärm eller ett markerat område

02 +
Image for FAQ step 2

Återanpassa eller flytta det markerade området

03 +
Image for FAQ step 3

Ta en skärmdump på det markerade området. Det kommer sparas i Filer > Anteckning

04 +
Image for FAQ step 4

Sätt in din skärmdump i Obs