FAQ 1:

How do I setup a Wi-Fi connection?

01 +
Image for FAQ step 1

Öppna inställningsmenyn

03 +
Image for FAQ step 3

Välj "Wi-Fi" och tryck på knappen för att aktivera Wi-Fi

04 +
Image for FAQ step 4

Tillgängliga nätverk visas. Välj ett för att ansluta