FAQ 10:

Jak dowiedzieć się o ikonach

01 +
Image for FAQ step 1

Więcej informacji o układzie paska narzędzi znajdziesz w tym przewodniku po ikonach: drive.google.com/file/d/1uIJ5ajG5_sRwjP16f9hUsGjQYbDXq6VA/view