FAQ 21:

Jak korzystać z funkcji rozpoznawania pisma ręcznego

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz narzędzie pióra i dotknij białej strzałki, aby otworzyć rozwinięte menu pióra. Stąd wybierz pióro „Tekst”.

02 +
Image for FAQ step 2

Po wybraniu pióra „Tekst” każde pismo odręczne jest automatycznie konwertowane na drukowany tekst.