FAQ 20:

Jak zapisać zawartość

01 +
Image for FAQ step 1

Gdy będziesz gotowy do zapisania swojej pracy, wybierz ikonę hamburgera w lewym dolnym rogu strony. Spowoduje to rozwinięcie się i wyświetlenie opcji menu „Zapisz” i „Zapisz jako”.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie przeglądarki plików. Stąd możesz ustawić nazwę treści, typ pliku i miejsce przechowywania w systemie. Gdy będziesz gotowy do zapisania swojej pracy, wybierz przycisk „Zapisz”.