FAQ 7:

Jak otworzyć i wyczyścić ostatnio używane aplikacje?

01 +
Image for FAQ step 1

Kliknij „Aktywne”, aby spojrzeć na swoje ostatnio używanych aplikacji

02 +
Image for FAQ step 2

Otworzyć którykolwiek z ostatnio używanych aplikacji

03 +
Image for FAQ step 3

Przesuń w lewo lub w prawo, aby usunąć aplikację, lub w dół, aby usunąć wszystkie aplikacje