FAQ 15:

Jak wyłączyć dźwięki dotyku?

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz Ustawienia Ikona

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz dźwięki dotykowe

03 +
Image for FAQ step 3

Wybierz Ustawienia wprowadzania

04 +
Image for FAQ step 4

Przełącznik Alias ​​i Zmień nazwę kanału wejściowego

05 +
Image for FAQ step 5

Przesuń w górę o potwierdzenie