FAQ 3:

How do I open files from a USB stick?

01 +
Image for FAQ step 1

Włóż pamięć USB w prawy dolny róg ekranu, a następnie naciśnij „Wybierz”

02 +
Image for FAQ step 2

Idź do „Present”, a następnie „Files”

03 +
Image for FAQ step 3

Następnie naciśnij „Pliki”

04 +
Image for FAQ step 4

Dotknij dwukrotnie na plik, który chcesz otworzyć

05 +
Image for FAQ step 5

Aby przejść z pamięci USB na ekran Storage, kliknij na „przechowywanie”