FAQ 5:

W jaki sposób korzystać z narzędzi adnotacji?

01 +
Image for FAQ step 1

Dotknij ikonę ołówka, aby przejść przez swoich czterech kolorach domyślne pióra. Dotykać Markera cyklu koryta domyślnych pisanie markerem.

02 +
Image for FAQ step 2

Zapisać notatki do urządzenia lub do chmury lub udostępniać je za pomocą kodu QR.

03 +
Image for FAQ step 3

Prasa ustawienia Cog zmienić grubość i kolor swoich domyślnych wyróżnień i długopisy.