FAQ 4:

Jak otworzyć narzędzi adnotacji na ekranie?

01 +
Image for FAQ step 1

Przytrzymaj dwa palce na ekranie przez dwie sekundy

02 +
Image for FAQ step 2

Pojawi się menu adnotacji

03 +
Image for FAQ step 3

Można przenieść nigdzie Menu adnotacji na ekranie, lub włączysz go z drogi.