FAQ 6:

Jak używać narzędzia crop / zrzut ekranu?

01 +
Image for FAQ step 1

Przełączanie między pełnym ekranie lub w wybranej strefie

02 +
Image for FAQ step 2

Rozmiar lub przesunąć zaznaczony obszar

03 +
Image for FAQ step 3

Zrzut ekranu wybranego obszaru. Pozwoli to zaoszczędzić w Files> Uwaga

04 +
Image for FAQ step 4

Wstaw zrzut ekranu do Note