FAQ 7:

Jak utworzyć grupę w moim systemie

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz pole „Grupy” w prawym górnym rogu ekranu.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to rozwinięcie się i wyświetlenie wszystkich dostępnych grup w systemie. Aby utworzyć nową grupę, wybierz ikonę „+”.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to otwarcie menu „Utwórz nową grupę”. Ustaw nazwę i opis swojej grupy.

04 +
Image for FAQ step 4

Po ustawieniu wybierz ikonę „Tag”, aby ustawić tagi dla swojej grupy. Można je przeszukiwać wewnętrznie i wspierać kategoryzację. Uwaga: wymagany jest co najmniej jeden tag na grupę.

05 +
Image for FAQ step 5

Wybierz przycisk „Dodaj pakiety”, aby ustawić pakiety dla grupy.

06 +
Image for FAQ step 6

Gdy będziesz zadowolony z konfiguracji, wybierz przycisk „Potwierdź”.

07 +
Image for FAQ step 7

Spowoduje to dodanie Twojej grupy do systemu.