FAQ 15:

Jak wykonać polecenie dla grupy w moim systemie

01 +
Image for FAQ step 1

Otwórz menu urządzeń i wybierz przycisk „Grupy”.

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz trzy pipsy obok grupy, do której chcesz przypisać polecenie.

03 +
Image for FAQ step 3

Wybierz polecenie, które chcesz zastosować do wszystkich wyświetlaczy w grupie.