FAQ 17:

Jak zarządzać moimi pakietami

01 +
Image for FAQ step 1

Aby uzyskać dostęp do menu „Pakiety”, wybierz opcję menu „Repozytoria”.

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz opcję menu Pakiety.

03 +
Image for FAQ step 3

Alternatywnie wybierz trzy pipsy widoczne na końcu wiersza do wyświetlenia. Wybierz opcję menu „Pakiety” z rozwiniętego menu.

04 +
Image for FAQ step 4

Jeśli chcesz wchodzić w interakcje z wieloma ekranami, zaznacz odpowiednie pola wyboru po lewej stronie ekranu. Po zakończeniu wybierz opcję menu „Pakiety” u góry ekranu.

05 +
Image for FAQ step 5

Spowoduje to otwarcie menu pakietów. Pozwala to na utworzenie nowego pakietu lub skopiowanie i edycję istniejących pakietów.

06 +
Image for FAQ step 6

Aby utworzyć nowy pakiet, wybierz przycisk „DODAJ NOWY”.

07 +
Image for FAQ step 7

Wybierz listę rozwijaną, aby wybrać preferowaną opcję przesyłania. Po skonfigurowaniu wybierz przycisk menu „POTWIERDŹ”.

08 +
Image for FAQ step 8

Spowoduje to utworzenie pakietu w systemie. Wybranie dowolnej z mniejszych ikon pod każdym pakietem umożliwia wprowadzenie zmian. Obejmuje to zmianę ikony, koloru ikony, edytowanie, kopiowanie i usuwanie pakietu.