FAQ 14:

Jak zaplanować polecenie

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz wyświetlacze, dla których chcesz zaplanować polecenie.

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz opcję menu „Zaplanuj i uruchom polecenie”.

03 +
Image for FAQ step 3

Ustaw nazwę polecenia. Po zakończeniu wybierz przycisk „Wybierz wyzwalacz”.

04 +
Image for FAQ step 4

Wybierz wyzwalacz, którego chcesz użyć, i wybierz przycisk „Dodaj”.

05 +
Image for FAQ step 5

Wybierz przycisk „Wybierz polecenie”. Otwiera się, aby umożliwić wybranie polecenia w systemie. W tym przykładzie wybieramy polecenie „Uruchom ponownie”.

06 +
Image for FAQ step 6

Wybierz przycisk „POTWIERDŹ”, aby zaplanować wykonanie polecenia w systemie z wybranym wyzwalaczem.