FAQ 13:

Jak utworzyć wyzwalacz

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz menu repozytoriów. Po otwarciu wybierz opcję menu „Harmonogram i wyzwalacze”.

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz przycisk „DODAJ NOWY”, aby utworzyć nowy wyzwalacz. Ewentualnie wybierz opcje „Kopiuj” i/lub „Edytuj” w istniejącym wyzwalaczu, który chcesz zmienić.

03 +
Image for FAQ step 3

Ustaw nazwę i opis wyzwalacza.

04 +
Image for FAQ step 4

Wybierz ikonę „flagi”, aby otworzyć kreator wyzwalaczy. Wybierz listę rozwijaną, aby wybrać jedną z trzech opcji menu: Czas, Geofencing i Wi-Fi.

05 +
Image for FAQ step 5

Jeśli wybrano synchronizację, użyj dostępnej listy rozwijanej, aby ustawić parametry. Pozwala to na wykonanie polecenia raz, powtórzenie lub wystrzelenie w określonym oknie czasu.

06 +
Image for FAQ step 6

Jeśli wybrano Geofencing, użyj grup radiowych i mapy, aby ustawić parametry. To definiuje działania wyzwalacza podczas wchodzenia i wychodzenia z geofence.

07 +
Image for FAQ step 7

Jeśli wybrano Wi-Fi, ustaw identyfikator SSID i działania wyzwalacza podczas wprowadzania i wychodzenia z identyfikatora SSID.

08 +
Image for FAQ step 8

Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk „POTWIERDŹ”, aby dodać wyzwalacz do systemu.