FAQ 4:

Co zawiera mój pulpit nawigacyjny MDM

01 +
Image for FAQ step 1

Po zarejestrowaniu się na platformie Clevertouch MDM możesz uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego systemu. Aby to zrobić, przejdź do clevertouch.glbth.com/login.html i wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to przejście do pulpitu nawigacyjnego systemu. Spowoduje to wyświetlenie ogólnego przeglądu konfiguracji i bieżących aktualizacji wyświetlaczy.

03 +
Image for FAQ step 3

Menu „Urządzenia” zawiera przegląd wyświetlaczy podłączonych do systemu. Wybranie wyświetlacza umożliwia bezpośrednią interakcję z nim.

04 +
Image for FAQ step 4

Menu „Polecenia” pokazuje wszystkie polecenia, które zostały wykonane lub zaplanowane do wykonania na Twoich ekranach.

05 +
Image for FAQ step 5

Menu „Repozytoria” zarządza funkcjami systemu, w tym tworzeniem zasad, zarządzaniem przepływem pracy, planowaniem, tworzeniem wyzwalaczy i innymi kluczowymi funkcjami.

06 +
Image for FAQ step 6

Menu „Ustawienia konta” zawiera funkcję zdalnego sterowania, parowania, serwera dep, konta VPP, Android for Work i kodu parowania.

07 +
Image for FAQ step 7

Wybierz nazwę swojego konta w prawym górnym rogu strony, aby skonfigurować szczegóły profilu, ustawić język, motyw, preferowany interfejs użytkownika lub wylogować się z systemu.