FAQ 9:

Co to jest polecenie MDM

01 +
Image for FAQ step 1

Polecenia MDM służą do sterowania wyświetlaczami w systemie. Mogą to być jednorazowe polecenia lub zaplanowane na podstawie wyzwalaczy.

02 +
Image for FAQ step 2

Polecenia MDM informują wyświetlacz o tym, co ma robić, i mogą służyć do dostosowywania konfiguracji systemu lub wykonywania określonych zadań.

03 +
Image for FAQ step 3

Zaplanowane polecenia MDM wymagają kombinacji polecenia i wyzwalacza. Polecenie informuje wyświetlacz o jego zadaniu, a wyzwalacz ustawia parametry do wykonania.