FAQ 13:

Jak utworzyć foldery dla moich aplikacji

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz jedną ze strzałek widocznych po obu stronach ekranu głównego.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie menu LUX po wybranej stronie. Stąd wybierz ikonę „Aplikacje”.

03 +
Image for FAQ step 3

To rozwija się, aby wyświetlić pobrane aplikacje na twoim urządzeniu. Aby utworzyć folder, wybierz wybraną aplikację, a następnie przeciągnij ją nad aplikację, której chcesz udostępnić folder, a następnie zwolnij blokadę aplikacji.

04 +
Image for FAQ step 4

Spowoduje to utworzenie folderu i umieszczenie w nim obu aplikacji. Wybranie folderu powoduje rozwinięcie jego zawartości. W razie potrzeby inne aplikacje można przeciągać do lub z folderu.

05 +
Image for FAQ step 5

Nazwę folderu można ustawić, dotykając go i wprowadzając nowy tekst za pomocą klawiatury ekranowej.