FAQ 6:

Jak zarządzać moimi plikami

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz jedną z białych strzałek z boku wyświetlacza.

02 +
Image for FAQ step 2

Po otwarciu menu wybierz ikonę „Pliki”.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to otwarcie menu plików. Stąd możesz zarządzać plikami w swoim systemie.

04 +
Image for FAQ step 4

Pliki „podwójnego dotknięcia” otwierają je. Możesz też wybrać je raz jednym dotknięciem i wybrać ikonę koła zębatego. Spowoduje to rozszerzenie menu o czynności „kopiuj”, „wytnij” i „wklej” wraz z innymi opcjami.

05 +
Image for FAQ step 5

Opcje menu po lewej stronie zarządzają przechowywaniem plików. Trzy najlepsze opcje (Pamięć masowa, Dysk w chmurze, Pliki zdalne) umożliwiają nawigację po wewnętrznej, opartej na chmurze i zewnętrznej pamięci masowej. Dolne cztery (Wszystko, Dokument, Tablica, Obraz, Media) filtrują Twój widok.