FAQ 19:

Jakie są kluczowe funkcje pilota

01 +
Image for FAQ step 1

Kluczowe przyciski menu obejmują: „Stand-by”

04 +
Image for FAQ step 4

„Zablokuj / odblokuj” przyciski ramki.

05 +
Image for FAQ step 5

„Zamroź / odmroź” ekran.

06 +
Image for FAQ step 6

Ustaw ekran na „Pusty”

07 +
Image for FAQ step 7

Spowoduje to otwarcie tablicy. Jeśli tablica jest już otwarta i pióro jest wciśnięte, narzędzie Pióro jest wybrane.