FAQ 10:

Jak korzystać z narzędzi do przycinania / zrzutu ekranu

01 +
Image for FAQ step 1

Aby uzyskać dostęp do narzędzi przycinania/zrzutu ekranu, wybierz ikonę ołówka na ekranie. Uwaga: ikona jest domyślnie ukryta na ekranie głównym.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to rozwinięcie się i wyświetlenie pełnego menu narzędzi. Stąd wybierz ikonę nożyczek.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to otwarcie narzędzia do przycinania/zrzutu ekranu. Podświetlone okno można dowolnie przeciągać, aby ustawić obszar przechwytywania. Po ustawieniu wybierz ikonę dysku, aby zapisać zrzut ekranu lub wybierz czerwoną ikonę „x”, aby wyjść z narzędzia.

04 +
Image for FAQ step 4

Możesz także wybrać ikonę sztalugi, aby wyeksportować obraz bezpośrednio do aplikacji tablicowej LYNX.