FAQ 9:

Jak korzystać z narzędzi do adnotacji na ekranie

01 +
Image for FAQ step 1

Aby uzyskać dostęp do narzędzi adnotacji, wybierz ikonę ołówka. Uwaga: ikona jest domyślnie ukryta na ekranie głównym.

02 +
Image for FAQ step 2

To rozwija się, aby wyświetlić opcje menu. Wybierz ikonę ołówka widoczną na liście rozwijanej, aby otworzyć menu adnotacji.

03 +
Image for FAQ step 3

W tym miejscu możesz wybrać ikonę kolorowego pióra, aby rysować na bieżącej stronie, zmienić kolor pióra i wybrać żółte narzędzie do zakreślania. Wybierz ikonę pędzla, aby usunąć wszelkie adnotacje wprowadzone na stronie.

04 +
Image for FAQ step 4

Wybierz ikonę dysku, aby zapisać zrzut ekranu w systemie lub wybranym folderze zewnętrznym.

05 +
Image for FAQ step 5

Wybierz ikonę QR, aby utworzyć kod QR do udostępniania. Dzięki temu użytkownicy mogą zobaczyć obraz bieżącej strony na wybranym urządzeniu.

06 +
Image for FAQ step 6

Wybierz ikonę chmury, aby przesłać materiał na podłączony dysk w chmurze.

07 +
Image for FAQ step 7

Wybierz ikonę koła zębatego, aby rozwinąć menu adnotacji. Pozwala to wybrać niestandardowe kolory i dostosować grubość narzędzia pióra i zakreślacza. Po zakończeniu wybierz czerwoną ikonę „X”, aby wyjść z menu.