FAQ 8:

Jak otworzyć ekranowe narzędzia do adnotacji

01 +
Image for FAQ step 1

Narzędzia do adnotacji na ekranie umożliwiają rysowanie i komentowanie na ekranie. Aby uzyskać dostęp do tych narzędzi, wybierz narzędzie ruchomego pióra.

02 +
Image for FAQ step 2

To rozwija się, aby wyświetlić zakres opcji systemowych. Stąd wybierz ikonę ołówka dostępną na rozwiniętej liście.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to otwarcie menu adnotacji i umożliwi pisanie, wyróżnianie i udostępnianie wyświetlanej zawartości zgodnie z wymaganiami.