FAQ 4:

Jak urządzenie obsługuje Wi-Fi

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz jedną z dwóch białych strzałek po obu stronach wyświetlacza, aby otworzyć menu LUX.

02 +
Image for FAQ step 2

Stąd wybierz opcję menu „Aplikacje”.

03 +
Image for FAQ step 3

Przejdź do aplikacji „Ustawienia” i wybierz ją.

04 +
Image for FAQ step 4

Z menu wybierz opcję menu „Wi-Fi”.

05 +
Image for FAQ step 5

Spowoduje to wyświetlenie dostępnych sieci Wi-Fi. Wybierz odpowiedni punkt dostępu i po wyświetleniu monitu wprowadź hasło.

06 +
Image for FAQ step 6

Jeśli chcesz zmienić częstotliwość sieci bezprzewodowej, wybierz opcję „Pasmo bezprzewodowe” z menu „Ustawienia”.

07 +
Image for FAQ step 7

Pozwala to na wybór między opcjami 2,4 GHz i 5 GHz.