FAQ 23:

Jak skonfigurować głosowanie klasowe

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz ruchome pióro, aby rozwinąć jego menu opcji.

02 +
Image for FAQ step 2

Stąd wybierz ikonę klucza, aby uzyskać dostęp do menu widżetu systemowego.

03 +
Image for FAQ step 3

Stąd wybierz ikonę dłoni.

04 +
Image for FAQ step 4

Po uruchomieniu narzędzia poproś wyborców o zeskanowanie dostępnego kodu QR na ich urządzeniach. Umożliwia to dostęp do proponowanego głosu. Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia głosowania, wybierz przycisk „Wejdź do klasy”.

05 +
Image for FAQ step 5

Aby utworzyć głosowanie, wybierz opcję menu „Głosujący”.

06 +
Image for FAQ step 6

Kiedy będziesz gotowy do oddania głosu, przedstaw swojej grupie pytanie wielokrotnego wyboru i wybierz przycisk „Rozpocznij”. Dzięki temu wyborcy mogą udzielić odpowiedzi za pośrednictwem połączonych urządzeń.

07 +
Image for FAQ step 7

Gdy jesteś gotowy, aby zatrzymać przechwytywanie informacji i wyświetlić wyniki, wybierz przycisk „Zakończ”.

08 +
Image for FAQ step 8

System wyświetla dane odpowiedzi. Aby zminimalizować (ale zachować) dane, wybierz opcję menu „Wyjaśnij”. Gdy będziesz gotowy do wyjścia z aplikacji, wybierz opcję menu „Zamknij”.