FAQ 11:

Jak zablokować ekran

01 +
Image for FAQ step 1

Aby zablokować system, wybierz jedną z białych strzałek z boku ekranu głównego.

02 +
Image for FAQ step 2

Po otwarciu menu wybierz ikonę „Zablokuj”.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to zablokowanie wyświetlacza urządzenia. Aby odblokować, wybierz ikonę właściciela. Uwaga: Domyślnie nie blokuje to ekranu hasłem.

04 +
Image for FAQ step 4

Aby włączyć blokadę hasłem, otwórz menu LUX i wybierz „Aplikacje”.

05 +
Image for FAQ step 5

Stąd wybierz ikonę „Ustawienia”.

06 +
Image for FAQ step 6

Stąd przejdź do sekcji „Osobiste” i wybierz opcję podrzędną „Użytkownik”.

07 +
Image for FAQ step 7

Spowoduje to otwarcie strony z listą zarejestrowanych użytkowników systemu. Aby ustawić hasło, wybierz ikonę ołówka obok profilu użytkownika, który chcesz zabezpieczyć hasłem.

08 +
Image for FAQ step 8

Spowoduje to otwarcie okna „Zmień informacje o użytkowniku”. Stąd ustaw żądaną nazwę użytkownika i hasło do konta. Po zastosowaniu hasło jest wymagane do uzyskania dostępu do systemu, gdy jest on zablokowany.